В цьому розділі можна ознайомись, з кандидатськими дисертаціями, які пройшли процедуру захисту

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 35.051.18 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Також інформація про дисертації, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів розміщуються на офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка у відповідному розділі.

Тексти дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів розміщуються виключно з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та заборонені для копіювання.

Кандидатські дисертації, захищені на спеціалізованій вченій раді Д 35.051.18

Здобувач Тема дисертації Ступінь Шифр
Орислава Євгенівна
Поливода
Нескінченновимірні многовиди, модельовані на ін’єктивних границях абсолютних екстензорів кандидат
наук
01.01.04.
Дзвенислава Володимирівна
Луківська
Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних функцій кандидат
наук
01.01.01.
Маркіян Степанович
Добушовський
Асимптотичнi властивостi iнтеграла Лапласа-Стiльтьєса кандидат
наук
01.01.01.
Марія Андріївна
Войтович
Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі кандидат
наук
01.01.01.
Ірина Степанівна
Пастухова
Дітопологічні інверсні напівгрупи кандидат
наук
01.01.04.
Наталія Василівна
Петречко
Властивості функцій обмеженого індексу в одиничному бікрузі кандидат
наук
01.01.01.
Інна Дмитрівна
Глушак
Апроксимації неадитивних мір кандидат
наук
01.01.04.
Надія Юріївна
Стасів
Асимптотичні властивості випадкових рядів Діріхле кандидат
наук
01.01.01.
Катерина Миколаївна
Пстрий
Топологізація та розширення груп, біциклічних напівгруп та їх варіантів кандидат
наук
01.01.04.
Михайло Миколайович
Романський
Функтори і асимптотичні властивості метричних просторів кандидат
наук
01.01.04.

Нормативні документи Вимоги Документи для захисту Пам'ятка для опонентів
Корисні посилання

© Розробник сайту Олена Гринів