ͲֲͲ ² OVID-19 .


35.051.18 01.01.01 , 01.01.04 . ..

. .
. .

̳ 04.04.2018 326 35.051.18 () - 01.01.01 01.01.04 31 2020 .

, , - ,
,

1 Шеремета Мирослав Миколайович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, професор Львівський національний університет ім. І.Франка, завідувач кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей 01.01.01
2 Банах Тарас Онуфрійович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, 01.01.04, професор Львівський національний університет ім. І.Франка, професор кафедри геометрії та топології 01.01.04
3 Базилевич Лідія Євгенівна
Доктор фізико-математичних наук, Львівський національний університет ім. І.Франка, старший науковий співробітник 01.01.04
4
Винницький Богдан Васильович

Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, професор Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка, завідувач кафедри математики 01.01.01
5 Заболоцький Микола Васильович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, професор Львівський національний університет ім. І.Франка, завідувач кафедри математичного моделювання 01.01.01
6 Зарічний Михайло Михайлович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.04, професор Львівський національний університет ім. І.Франка, професор кафедри геометрії та топології 01.01.04
7
Маслюченко Володимир Кирилович

Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, професор Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, завідувач кафедри математичного аналізу 01.01.01
8 Микитюк Ігор Володимирович
Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник 01.01.04
9 Мохонько Анатолій Захарович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, професор Національний університет "Львівська політехніка", професор кафедри вищої математики 01.01.01
10 Никифорчин Олег Ростиславович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.04, доцент Державний ВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника», завідувач кафедри алгебри та геометрії 01.01.04
11 Радул Тарас Миколайович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.04, професор Львівський національний університет ім. І.Франка, професор кафедри геометрії та топології 01.01.04
12 Скасків Олег Богданович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, професор Львівський національний університет ім. І.Франка, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей 01.01.01
13 Сторож Олег Георгійович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, професор Львівський національний університет ім. І.Франка, професор кафедри математичного і функціонального аналізу 01.01.01
14 Христіянин Андрій Ярославович
Кандидат фізико-математичних наук, 01.01.01, доцент Львівський національний університет ім. І.Франка, доцент кафедри математичного і функціонального аналізу 01.01.01
15 Чижиков Ігор Ельбертович
Доктор фізико-математичних наук, 01.01.01, професор Львівський національний університет ім. І.Франка, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей 01.01.01
'

©