Дата Порядок денний
2021-05-13
o 17:00, в аудиторії on line на платформі Zoom
 1. Захист дисертації Катерини Миколаївни Пстрий "Топологізація та розширення груп, біциклічних напівгруп та їх варіантів" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія, науковий керівник -- доц. О. В. Гутік, доцент кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти:
  - О. О. Карлова – доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
  - О. Р. Никифорчин – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
2021-05-13
o 15:00, в аудиторії on line на платформі Zoom
 1. Захист дисертації Михайла Миколайовича Романського "Функтори і асимптотичні властивості метричних просторів" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія, науковий керівник -- проф. М. М. Зарічний, завідувач кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти:
  - С. І. Максименко – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії Інституту математики НАН України;
  - О. Р. Никифорчин – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
2021-05-13
o 19:00, в аудиторії on line на платформі Zoom
 1. Захист дисертації Поливоди Орислави Євгенівни "Нескінченновимірні многовиди, модельовані на ін’єктивних границях абсолютних екстензорів" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія, науковий керівник -- проф. М. М. Зарічний, завідувач кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка Офіційні опоненти:
  - О. О. Карлова – доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
  - О. Г. Савченко – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу Херсонського державного університету.
2021-03-02
o 14:55, в аудиторії on line на платформі Zoom

  Висновки експертних комісій та прийняття до захисту дисертацій:
  1. Романського Михайла Миколайовича «Функтори і асимптотичні властивості метричних просторів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник проф. М.М.Зарічний, завідувач кафедрою алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка).
  2. Пстрий Катерина Миколаївни «Топологізація та розширення груп, біциклічних напівгруп та їх варіантів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник доц. О.В. Гутік, доцент кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка).
  3. Поливоди Орислави Євгенівни «Нескінченновимірні многовиди, модельовані на ін’єктивних границях абсолютних екстензорів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник проф. М.М.Зарічний, завідувач кафедрою алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка).

  Протокол 20

2021-02-11
o 14:55, в аудиторії on line на платформі Zoom

  Про призначення експертних комісії для розгляду дисертаційних робіт:
  1. М.М. Романський «Функтори і асимптотичні властивості метричних просторів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник проф. М.М.Зарічний, завідувач кафедрою алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка).
  2. К.М. Пстрий «Топологізація та розширення груп, біциклічних напівгруп та їх варіантів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник доц. О.В. Гутік, доцент кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка).
  3. О.Є. Поливода «Нескінченновимірні многовиди, модельовані на ін’єктивних границях абсолютних екстензорів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник проф. М.М.Зарічний, завідувач кафедрою алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка).

  Протокол 19

2020-07-14
o 15:00, в аудиторії 377
  Захист дисертації Мар'яна Івановича Дмитришина "Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз, науковий консультант -- О. В. Лопушанський, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри функціонального аналізу Жешувського університету. Офіційні опоненти:
  - О. Б. Скасків – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету імені Івана Франка;
  - В. В. Савчук – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України;
  - А. М. Плічко – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
2019-12-27
o 13:00, в аудиторії 383
  Висновок експертної комісії та прийняття до захисту дисертації Дмитришина Мар'яна Івановича «Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз (науковий консультант -- доктор фіз.-мат. наук, професор Лопушанський Олег Васильович).

  Протокол 17

2019-11-26
o 14:55, в аудиторії 383
  Призначення експертних комісій для розгляду дисертації Дмитришина Мар'яна Івановича "Апроксимаційні простори асоційовані з цілими векторами експоненціального типу" поданої на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.01 -- математичний аналіз (науковий консультант -- доктор фіз.-мат. наук, проф. Лопушанський Олег Васильович).

  Протокол 16

2019-06-27
o 15:00, в аудиторії 379
 1. Захист дисертації Інни Дмитрівни Глушак "Апроксимації неадитивних мір" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія, науковий керівник -- доц. О. Р. Никифорчин, зав. кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Офіційні опоненти:
  - Т. М. Радул – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри геометрії та топології ЛНУ імені Івана Франка;
  - О. Г. Савченко – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики та економічної кібернетики Херсонського державного аграрного університету.
 2. Захист дисертації Надії Юріївни Стасів "Асимптотичні властивості випадкових рядів Діріхле" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз, науковий керівник -- проф. О. Б. Скасків, професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка. Офіційні опоненти:
  - А. І. Бандура – доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
  - В. М. Дільний – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 3. Протокол 14

  Протокол 15

2019-05-02
o 15:05, в аудиторії 377
 1. Захист дисертації Ірини Степанівни Пастухової "Дітопологічні інверсні напівгрупи" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія, науковий керівник -- проф. Т. О. Банах, професор кафедри геометрії і топології ЛНУ імені Івана Франка. Офіційні опоненти:
  - О. О. Карлова – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
  - О. Р. Никифорчин – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 2. Захист дисертації Наталії Василівни Петречко "Властивості функцій обмеженого індексу в одиничному бікрузі" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз, науковий керівник -- проф. О. Б. Скасків, професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка. Офіційні опоненти:
  - В. М. Дільний – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
  - Є. О. Севостьянов – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 3. Протокол 12

  Протокол 13

2019-04-17
o 13:10, в аудиторії 383
 1. Висновки експертних комісій та прийняття до захисту дисертацій:
  1. І. Д. Глушак "Апроксимації неадитивних мір" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія, науковий керівник -- доц. О. Р. Никифорчин, зав. кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
  2. Н. Ю. Стасів "Асимптотичні властивості випадкових рядів Діріхле" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз, науковий керівник -- проф. О. Б. Скасків, професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка.
 2. Протокол 11

2019-04-05
o 13:10, в аудиторії 383
 1. Про призначення експертних комісій для розгляду наступних дисертаційних робіт:
  1. І. Д. Глушак "Апроксимації неадитивних мір" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геметрія і топологія, науковий керівник -- доц. О. Р. Никифорчин, зав. кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
  2. Н. Ю. Стасів "Асимптотичні властивості випадкових рядів Діріхле" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз, науковий керівник -- проф. О. Б. Скасків, професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка.
 2. Протокол 10

2019-02-12
o 15:00, в аудиторії 216
 1. Висновок експертної комісії та прийняття до захисту дисертації:
  І. С. Пастухова "Дітопологічні інверсні напівгрупи" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геметрія і топологія, науковий керівник -- проф. Т. О. Банах, професор кафедри геометрії і топології ЛНУ імені Івана Франка.
 2. Протокол 9

2018-11-22
o 15:05, в аудиторії 377
 1. Захист дисертації Андрія Івановича Бандури «Властивості класів голоморфних функцій обмеженого індексу» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий консультант – О. Б. Скасків, професор кафедри ТФТЙ ЛНУ імені Івана Франка. Офіційні опоненти:
  - С. Ю. Фаворов, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фундаментальної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  - В. В. Савчук, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України;
  - Боднар Дмитро Ількович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики Тернопільського національного економічного університету.
 2. Захист дисертації Маркіяна Степановича Добушовського «Асимптотичні властивості інтегралів Лапласа-Стілтьєса» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий керівник – М. М. Шеремета, професор кафедри ТФТЙ ЛНУ імені Івана Франка. Офіційні опоненти:
  - Б. В. Винницький – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
  - Т. М. Сало – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики Національного університету «Львівська політехніка».
 3. Протокол 7
  Протокол 8

2018-10-19
o 15:05, в аудиторії 377
 1. Захист дисертації Дзвенислави Володимирівни Луківської «Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних функцій» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз (науковий керівник доц. А.Я. Христіянин). Офіційні опоненти:
  - А.З. Мохонько, д.ф.м.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка" (м.Львів);
  - В.М. Дільний, д.ф.м.н, проф., Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка (м.Дрогобич).
 2. Протокол 5
  Протокол 6

2018-10-18
o 15:05, в аудиторії 379
 1. Захист дисертації Марії Андріївни Войтович «Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз (науковий керівник проф. І.Е. Чижиков). Офіційні опоненти:
  - С.А. Плакса, д.ф.м.н., проф., Інститут математики Національної академії наук України (м.Київ);
  - Т.М. Сало, к.ф.м.н, доц., Національний університет "Львівська політехніка" (м.Львів).
 2. Протокол 4

2018-06-29
o 15:00, в аудиторії 377
  Висновки експертних комісій та прийняття до захисту наступних дисертацій:
  1. А. І. Бандура, «Властивості класів голоморфних функцій обмеженого індексу» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий консультант – О. Б. Скасків, професор кафедри ТФТЙ ЛНУ імені Івана Франка.
  2. М. С. Добушовський, «Асимптотичні властивості інтегралів Лапласа-Стілтьєса» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий керівник – М. М. Шеремета, професор кафедри ТФТЙ ЛНУ імені Івана Франка.
  Протокол 3

2018-06-27
o 15:00, в аудиторії 377
  Висновки експертних комісій та прийняття до захисту наступних дисертацій:
  1. Дз. В. Луківська, «Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних функцій» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий керівник – А. Я. Христіянин, доцент кафедри функціонального і математичного аналізу ЛНУ імені Івана Франка.
  2. М. А. Войтович, «Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий керівник – І. Е. Чижиков, професор кафедри ТФТЙ ЛНУ імені Івана Франка.

  Протокол 2

2018-05-24
o 15:00, в аудиторії 379
  Про призначення експертних комісій для розгляду наступних дисертаційних робіт
  1. Дз. В. Луківська, «Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних функцій» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий керівник – А. Я. Христіянин, доцент кафедри функціонального і математичного аналізу ЛНУ імені Івана Франка.
  2. М. А. Войтович, «Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий керівник – І. Е. Чижиков, професор кафедри ТФТЙ ЛНУ імені Івана Франка.
  3. А. І. Бандура, «Властивості класів голоморфних функцій обмеженого індексу» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий консультант – О. Б. Скасків, професор кафедри ТФТЙ ЛНУ імені Івана Франка.
  4. М. С. Добушовський, «Асимптотичні властивості інтегралів Лапласа-Стілтьєса» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 математичний аналіз, науковий керівник – М. М. Шеремета, професор, завідувач кафедри ТФТЙ ЛНУ імені Івана Франка.
Протокол засідання
0000-00-00
o 15:00, в аудиторії 377
  Захист дисертації Мар'яна Івановича Дмитришина "Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз, науковий консультант -- О. В. Лопушанський, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри функціонального аналізу Жешувського університету. Офіційні опоненти:
  - О. Б. Скасків – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету імені Івана Франка;
  - В. В. Савчук – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України;
  - А. М. Плічко – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Нормативні документи Вимоги Документи для захисту Пам'ятка для опонентів
Корисні посилання

© Розробник сайту Олена Гринів