Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук за спеціальністю 01.01.01

Тема дисертації:
Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних функцій
Здобувач:
Дзвенислава Володимирівна Луківська
Науковий керівник:
Андрій Ярославович Христіянин, доцент Кандидат наук
Дата захисту:
2018-10-19
Офіційний опонент
професор, доктор фіз.-мат. наук, Мохонько Анатолій Захарович
Офіційний опонент
професор, доктор фіз.-мат. наук, Дільний Володимир Миколайович
Анотація:

В роботі вперше введено таке поняття як p-локсодромна функція, доведено критерій р-локсодромності, знайдено зображення голоморфної р-локсодромної функції, доведено теорему про кількість нулів та полюсів р-локсодромної функції, знайдено вигляд логарифмічної спіралі, на якій розташовані нулі та полюси р-локсодромної функції, встановлено Жюліа винятковість p-локсодромних функцій. Також запропоновано ще одне суттєве узагальнення поняття р-локсодромності - раціонально-локсодромні функції. Введено поняття квазі-еліптичної функції. Побудовано аналоги відомих функцій Вейєрштрасса для цього класу функцій, встановлено зв'язок квазі-еліптичних функцій з p-локсодромними.

Дисертація

Автореферат

Відгук Мохонька А.З.

Відгук Дільного В.М.


Останнє оновлення: 2018-09-19

Нормативні документи Вимоги Документи для захисту Пам'ятка для опонентів
Корисні посилання

© Розробник сайту Олена Гринів