Here you can view the photos of topological walk from 2017-04-02.


Place:
Znesinnya Park, Lviv.

Participants:
Taras Banakh, Iryna Banakh, Ulyanka, Serhij Bardyla, Olena Hryniv, Dzvinka, Marko, Yuriy Ishchuk, Tanya Martynyuk, Volodymyr Molyboha

Taras Banakh's birthday walk.

< >

© Web design Olena Hryniv