Our past walks.

2017-04-02

Znesinnya Park, Lviv.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Ulyanka, Serhij Bardyla, Olena Hryniv, Dzvinka, Marko, Yuriy Ishchuk, Tanya Martynyuk, Volodymyr Molyboha

Taras Banakh's birthday walk.

Photos
2016-10-02

Znesinnya Park, Lviv.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Ulyanka, Olena Hryniv, Anya, Dzvinka, Marko, Yuriy Ishchuk, Volodymyr Molyboha, Alex Ravski, Sascha Wolff.

Photos
2016-04-03

Znesinnya Park, Lviv.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Demyan, Ulyanka, Serhij Bardyla, Oles' Dobosevych, Olena Hryniv, Anya, Dzvinka, Tanya Martynyuk, Mish Mytrofanov, Alex Ravski,

Taras Banakh's birthday walk.

Photos
2015-11-07

Chortovi Rocks, Lviv.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Ulyanka, Olena Hryniv, Dzvinka, Lesya Karchevska, Yuriy Ishchuk, Volodymyr Molyboha, Alex Ravski, Sascha Wolff.

Photos
2015-09-19

Stryj, Stankiv, Morshyn.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Ulyanka, Ivan Chuchman, Olena Hryniv, Dzvinka, Tanya Martynyuk, Alex Ravski, Ivan, Solomiya.

Photos
2014-03-30

Znesinnya Park, Lviv.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Demyan, Ulyanka, Olena Hryniv, Anya, Dzvinka, Marta Martynenko, Misha Mytrofanov, Iryna Pastuchova, Volodymyr Molyboha, Alex Ravski,

Photos
2013-09-29

Znesinnya Park, Lviv.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Demyan, Ulyanka, Artur Bartoszewicz, Szymon Glab, Alex Ravski, Filip Strobin

Photos
2012-09-30

Znesinnya Park, Lviv.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Demyan, Ulyanka, Robert Cauty, Olena Hryniv, Anya, Dzvinka, Lesya Karchevska, Marta Martynenko, Volodymyr Molyboha, Iryna Pastuchova, Inna Pozdnyakova

Photos
2012-05-02

Znesinnya Park, Lviv.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Demyan, Ulyanka, Ostap Chervak, Olena Hryniv, Anya, Dzvinka, Marta Martynenko, Volodymyr Molyboha, Iryna Pastuchova

Photos
2011-10-02

Skole, Lviv region.

Taras Banakh, Iryna Banakh, Ulyanka, Robert Cauty, Olena Hryniv, Anya, Dzvinka, Volodymyr Molyboha, Oles' Potyatynyk, Natalya.

Beautiful trip to the Carpathian Mountains.

Photos

© Web design Olena Hryniv