Here you can view the photos of topological walk from 2016-10-02.


Place:
Znesinnya Park, Lviv.

Participants:
Taras Banakh, Iryna Banakh, Ulyanka, Olena Hryniv, Anya, Dzvinka, Marko, Yuriy Ishchuk, Volodymyr Molyboha, Alex Ravski, Sascha Wolff.

< >

© Web design Olena Hryniv