Here you can view the photos of topological walk from 2014-03-30.


Place:
Znesinnya Park, Lviv.

Participants:
Taras Banakh, Iryna Banakh, Demyan, Ulyanka, Olena Hryniv, Anya, Dzvinka, Marta Martynenko, Misha Mytrofanov, Iryna Pastuchova, Volodymyr Molyboha, Alex Ravski,

< >

© Web design Olena Hryniv