Кафедра геометрії і топології

Genealogy of Lviv Topology

K.Koporkh
2013
O.Hubal'
2011
O.Shukel'
2010
V.Frider
2009
R.Kozhan
2008
I.Stasyuk
2007
N.Pyrch
2007
N.Mazurenko
2006
V.Levytska
1999
I.Hetman
2014
L.Tkach
1998
O.Hryniv
2012
A.Teleiko
1998
I.Zarichnyi
2012
L.Karchevska
2014
E.Pentsak
1997
V.Gavrylkiv
2009
N.Kolos
2012
O.Nykyforchyn
1996, 2012
R.Voytsitskyy
2008
T. Radul
1992, 2008
T.Banakh
1993, 2000
L.Zdomskyy
2006
I.Chuchman
2012
O.Ravsky
2003
B.Bokalo
1989
V.Fedorchuk
1967, 1976
M.Zarichnyi
1983, 1992
L.Plakhta
1990, 2008
K.Pavlyk
2007
O.Gutik
1996
I.Guran
1981
A.Arkhangelski
1962, 1966
O.Savchenko
1987, 2013
P.Aleksandrov
1915
A.Gol'dberg
1955
Y.Kholyavka
1989
N.Lusin
1915
M.Lavrentiev
1933
L.Volkovyskii
1937
I.Pesin
19??
L.Bazylevych
1988, 2011
N.Feldman
19??
A.Gelfond
1935
V.Stepanov
1915
D.Egorov
1901
O.Kovan'ko
1926, 1936
Y.Lopatynskyi
1928, 1946
W.Lyantse
1951, 1964
N.Bugaev
1866
Ya.Prytula
1971
K.Weierstrass
1854
C.Gudermann
1841
Carl Gauss
1799