Ivan Franko National University of Lviv in cooperation with Lviv Polytechnic National University organize
Lyantse Centennial Conference on Functional Analysis and Applications.Organizing Committee

 • Taras Banakh
 • Ihor Guran
 • Oleg Gutik
 • Roman Hladyshevky
 • Olena Hryniv
 • Rostyslav Hryniv
 • Andriy Khrystiyanyn
 • Yaroslav Mykytyuk
 • Yaroslav Prytula
 • Oleg Storozh
 • Mykhailo Zarichnyi

Scientific Committee

 • Taras Banakh (Lviv - Kielce)
 • Rostyslav Hryniv (Lviv - Rzeszów)
 • Volodymyr Kadets (Kharkiv, Ukraine)
 • Sergiy Maksymenko (Kyiv, Ukraine)
 • Witold Marciszewski (Warszawa, Poland)
 • Volodymyr Mikhailets (Kyiv, Ukraine)
 • Volodymyr Mykhaylyuk (Chernivtsi - Kielce)
 • Yaroslav Mykytyuk (Lviv, Ukraine)
 • Grzegorz Plebanek (Wrocaw, Poland)
 • Anatoly Prykarpatsky (Drohobych - Kraków)
 • Yaroslav Prytula (Lviv, Ukraine)
 • Andriy Zagorodnyuk (Ivano-Frankivsk, Ukraine)
 • Mykhailo Zarichnyi (Rzeszów, Poland)

© Web design Olena Hryniv