Here you can view the photos of topological walk from 2015-11-07.


Place:
Chortovi Rocks, Lviv.

Participants:
Taras Banakh, Iryna Banakh, Ulyanka, Olena Hryniv, Dzvinka, Lesya Karchevska, Yuriy Ishchuk, Volodymyr Molyboha, Alex Ravski, Sascha Wolff.

< >

© Web design Olena Hryniv