30-річчя відновлення діяльності Наукового товариства імені Шевченка в Україні

Додано 2019-10-18 користувачем Olena Hryniv

Новітня історія Математичної комісії НТШ

Відродження НТШ у Львові почалось в 1989 р. за ініціативи науковців інститутів АН УРСР, ЛДУ ім. І. Франка, Львівської Політехніки та деяких інших вишів Львова. Установчі збори по відродженню НТШ у Львові були проведені 29 жовтня 1989 р. (в буд. по вул. Коперніка, тепер це є Музей "Русалки Дністрової"). На Установчих зборах по відродженню НТШ у Львові було двоє делегатів від математиків Львова: канд. фіз.-мат. наук Павло Хобзей та докт. фіз.-мат. наук Анатолій Прикарпатський, обидва науковці з ІППММ АН УРСР. На цих Зборах були засновані провідні наукові Комісії НТШ: історична, філологічна, фізична, математична тощо та обрані загальним голосуванням їх Голови. Головою Математичної комісії був обраний докт. фіз.-мат. наук Анатолій Прикарпатський. У 1990 році на березневих Зборах Математичної комісії НТШ заступниками Голови були обрані канд. фіз.-мат. наук Михайло Зарічний (ЛДУ) та канд. фіз.-мат. наук Олег Лопушанський (ІППММ).

Наступні 12 років Головою Математичної комісії переобирався проф. Анатолій Прикарпатський, який присвятив основні свої зусилля організації творчої співпраці науковців комісії, залученню молодих науковців до участі у роботі математичної комісії та дальшій розбудові її діяльности у Львові та в східних регіонах України. На Загальних Зборах Правління НТШ восени 1992 року проф. Анатолій Прикарпатський був обраний Дійсним членом НТШ. За цей період Дійсними членами НТШ від Математичної комісії НТШ були обрані акад. Микола Боголюбов, акад. Юрій Митропольський, проф. Юрій Рудавський.

В березні 2003 року на Зборах Математичної комісії НТШ, яке проходило на механіко-математичному факультеті ЛНУ, новим Головою Математичної комісії був обраний докт. фіз.-мат. наук, проф. мех.-мату ЛНУ Михайло Зарічний, який виконував свої функції до жовтня 2003 року (у зв'язку із його виїздом на наукове стажування до США).

На листопадових 2003 р. Зборах Математичної комісії НТШ наступним Головою Математичнгої комісії НТШ був обраний докт. фіз-мат наук, проф. факультету прикладної математики ЛНУ Микола Притула, його заступниками були обрані проф. Анатолій Прикарпатський та проф. Михайло Зарічний. На цій посаді проф. Микола Притула переобирався і виконував неперервно свої обов'язки до 2013 року. Під час його каденції було засновано Математичний Вісник НТШ (2004 р.), обрано кілька нових Дійсних членів НТШ від математичної комісії, серед яких акад. НАНУ Анатолія Самойленка, проф. Миколу Притулу та проф. Богдана Пташника.

На грудневій 2013 р. сесії Математичної комісії НТШ новим Головою Математичної комісії НТШ був одноголосно обраний докт. фіз.-мат. наук, проф. Тарас Банах, його заступниками були обрані докт. фіз.-мат. наук, проф. Володимир Маслюченко з Чернцівецького національного університету та докт. фіз.-мат. наук, проф. Микола Притула. На березневій науковій сесії Математичної комісії НТШ новим Головою Математичної комісії був одноголосно обраний докт. фіз.-мат. наук, проф. Володимир Маслюченко, за час діяльності якого була суттєво розширена тематично наукова робота серед молодих членів НТШ та суттєво зміцнена видавнича база Математичного вісника НТШ. Враховуючи значні організаційно-наукові заслуги за роки членства в Математичні комісії НТШ проф. Володимир Маслюченко був обраний в кінці 2015 р. на Загальних Зборах НТШ Дійсним членом НТШ.

У 2016 р. на березневій науковій сесії Математичної комісії НТШ новим Головою НТШ був одноголосно обраний доцент мех.-мату ЛНУ Ярослав Притула, а його заступником та Науковим редактором Математичного вісника НТШ був обраний проф. Тарас Банах. Як Голова Математичної комісії НТШ проф. Ярослав Притула за останні роки суттєво зміцнив наукову та розширив організаційну діяльність Математичної комісії, ним були зініційований ряд Наукових сесій Математичної комісії, які привернули увагу широкого кола вчених поза межами Львова, а також з-за кордону, присвячених видатним математичним постатям НТШ як минулого, так і сучасності. На Загальних Зборах Правління НТШ у жовтні 2019 року проф. Ярослав Притула був обраний Дійсним членом НТШ, з чим його щиро привітала математична громадськість Математичної комісії НТШ та Львова.

Перший голова Математичної комісії НТШ,
Дійсний член НТШ,
професор Анатолій Прикарпатський

Основні напрями діяльності Математичної комісії:

  • щорічно публікується Математичний вісник НТШ (з 2004 року);
  • щорічно відбуваються дві наукові сесії, на яких виступають з науковими доповідями члени Математичної комісії та запрошені науковці;
  • відзначаються пам'ятні дати, проводяться заходи вшанування пам'яті українських математиків;
  • встановлено пам'ятну таблицю Дійсним членам НТШ В. Левицькому, М. Зарицькому, М. Чайковському на фасаді Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • проводяться дослідження біографій членів НТШ та підготовка біограм до Енциклопедії НТШ;
  • створено і наповнено інтернет сторінку Математичної комісії НТШ та профіль в соц. мережі;
  • створено електронну базу даних математичних публікацій у виданнях НТШ до 1939 року та оцифровано ці публікації;
  • проводиться робота по впорядкуванню могил математиків членів НТШ В. Левицького, М. Чайковського, М. Зарицького, Б. Пташника, М. Грицака та інших вчених математиків.


© Розробник сайту Олена Гринів