Березнева Сесія НТШ

Додано 2014-04-03 користувачем Тарас Банах

В п'ятницю 28 березня 2014 року о 14:00 в аудиторії №146
у Львівському національному університеті імені І. Франка
відбулася березнева сесія Математичної комісії НТШ

Програма

1.М.Л. Горбачук Т.Г. Шевченко і українські математики14:00-14:30
2.Я. ПритулаМатематика в науковому товаристві імені Шевченка до 1939 року
 
14:30-15:00
3.Ю.ЗелінськийЗадачі про тінь та узагальнено опуклі оболонки15:00-15:20
4.М.ЗарічнийВластивість скінченної розкладності в асимптотичній топології
15:20-15:40
5.Г.Панцулая,
А. Плічко
Інваріантна міра в банаховому просторі15:40-16:00
6.А.ПрикарпатськийАналіз прихованих симетрій інтегровних за Лаксом нелінійних динамічних систем в руслі Лі-алгебраїчного та симплектичного підходів16:00-16:20
7.А. Куриляк,
О. Скасків
Асимптотичні властивості та розподіл нулів випадкових аналітичних функцій
16:20-16:40
Перерва на каву16:40-17:00
8.О. АртемовичДиференціювання в кільцях17:00-17:20
9.В. ЯнішевськийРівняння ціни опціону та модельні задачі квантової механіки17:20-17:40
10.В. РевенкоВисокоточна апроксимація функцій і їх похідних неортогональною системою функцій
17:40-18:00
11.В. МаслюченкоПро неперервні відносно змінного репера функції
18:00-18:20
12.І. Микитюк Інтегровність геодезичних потоків метрик на підорбітах орбіт приєднаної дії компактних груп Лі18:20-18:40
13.А. Кіндибалюк,
М. Притула
Закони збереження та імплектичні оператори нелінійної динамічної системи типу Кортевега-де-Фріза з числовими коефіцієнтами.18:40-19:00
Дискусія та організаційні питання19:00-20:00

Голова математичної комісії НТШ
В.Маслюченко


© Розробник сайту Олена Гринів