Засідання 28-29.03.2014 р.

Додано 2014-03-21 користувачем admin

У Львівському національному університеті імені І. Франка 28-29 березня 2014 року відбудеться засідання Математичної комісії.

Програма засідання математичної комісії
на ХХV Науковій (Березневій) сесії
Наукового товариства ім. Шевченка
28.03.2014

1.М.Л. Горбачук Т.Г. Шевченко і українські математики14.00-14.20
2.Я. ПритулаМатематика в науковому товаристві імені Шевченка до 1939 року14.20-14.40
3.Ю.ЗелінськийЗадачі про тінь та узагальнено опуклі оболонки14.40-15.00
4.М.ЗарічнийВластивість скінченної розкладності в асимптотичній топології15.00-15.20
5.Г.Панцулая,
А. Плічко
Інваріантна міра в банаховому просторі15.20-15.40
6.А.ПрикарпатськийАналіз прихованих симетрій інтегровних за Лаксом нелінійних динамічних систем в руслі Лі-алгебраїчного та симплектичного підходів15.40-16.00
7.А. Куриляк,
О. Скасків
Асимптотичні властивості та розподіл нулів випадкових аналітичних функцій16.00-16.20
Перерва16.20-16.40
8.О. АртемовичДиференціювання в кільцях16.40-17.00
9.Т.БанахСтискуючі системи функцій: їх атрактори і метризація17.00-17.20
10.В. ЯнішевськийРівняння ціни опціону та модельні задачі квантової механіки17.20-17.40
11.В. РевенкоВисокоточна апроксимація функцій і їх похідних неортогональною системою функцій17.40-18.00
12.В. МаслюченкоПро неперервні відносно змінного репера функції18.00-18.20
13.І. Микитюк Інтегровність геодезичних потоків метрик на підорбітах орбіт приєднаної дії компактних груп Лі18.20-18.40
14.А. Кіндибалюк,
М. Притула
Закони збереження та імплектичні оператори нелінійної динамічної системи типу Кортевега-де- Фріза з числовими коефіцієнтами.18.40-19.00

Голова математичної комісії НТШ
В.Маслюченко.


© Розробник сайту Олена Гринів