Засідання 23.03.2012 р.

Додано 2014-03-17 користувачем admin

З приємністю повідомляємо, що на черговому засіданні Математичної комісії НТШ у Львові 23.03.12 р. (в приміщенні Львівського університету імені Івана Франка) відбулись наступні події та прийняті відповідні рішення:

  1. заслуханий детальний Звіт Голови Математичної комісії НТШ проф. Миколи Притули про роботу Комісії за останні дві каденції - Звіт був схвалений учасниками зборів, котрі вислоовили проф. М. Притулі щиру подяку за його посвяту, особливо за активну діяльність в промоції Математичного Вісника НТШ серед осередків НТШ в Україні, зокрема в Чернівцях, в Києві та Івано-Франківську;
  2. висунення у Дійсні члени НТШ - одноголосно підтримана кандидатура активного члена НТШ, засновника і першого Голови Ченрнівецького осередку НТШ, добре відомого математика і засновника наукової школи Володимира Маслюченка, доктора фіз-мат. наук, професора Чернівецького Національного уніерситету імені В.Федьковича;
  3. перевибори Голови математичної комісії НТШ - одноголосно був обраний наступним Головою Математичної комісії НТШ добре відомий світовому математичному співтовариству своїми математичними заслугами молодий талановитий математик Тарас Банах, доктор фіз.-мат наук, професор Львівського національного Університету імені Івана Франка; (заступники Голови та науковий секретар Математичної комісії будуть призначені в 3-тижневий термін Головою Математичної комісії та затверджені на черговому засіданні Математичної комісії НТШ);
  4. заслуханий змістовний виступ новообраного Голови Математичної комісії НТШ професора Тараса Банаха про сучасні тренди в математичній науці та роль математичних товариств та НТШ на зростання математичної культури в Україні серед молоді, поділився своєю візією про майбутнє наукових публікацій в галузі математики в Україні та на роль публікацій в Математичному віснику НТШ; відбулась гаряча дискусія з цього питання за активної участі проф. В. Маслюченка та доц. Ю.Сидоренка;
  5. відбулась дискусія про випуск та редагування наступного випуску Математичного Вісника НТШ - випуск наступного номера Математичного Вісника НТШ (в 2013 р.) буде проводитись Львівським осередком НТШ, а його Відповідальним редактором призначено професора Тараса Банаха, чинного Голову Математичної комісії НТШ;
  6. проголошені наукові реферати, серед котрих доповіді професорів Т. Банаха ( присвячену новим класм фракталів) та В. Маслюченка (присвячену новим властивостям неперервності функцій) викликали неабиякий інтерес серед слухачів;
  7. наступне Засідання Математичної комісії НТШ планується провести у вересні-жовтні цього року.

повідомлення звідси


© Розробник сайту Олена Гринів