Математика у виданнях НТШ до 1939 року

Наукові праці математиків, опубліковані у виданнях
Наукового Товариства імені Шевченка у Львові до 1939 року

Математики публікували праці у таких виданнях НТШ: У "Записках НТШ" до 1897 року було опубліковано три математичні статті, зокрема стаття Володимира Левицького '' Про симетричні вираження з вартостий функциї mod-m'' (1894 року), яка вважається першою україномовною статтею з математики.
З 1897 року розпочато видання часопису "Збірник математично-природописно-лікарської секції НТШ". До 1939 року було опубліковано 32 томи. Кожен том мав від одного до трьох випусків. У перших томах кожна стаття мала окрему нумерацію сторінок, оскільки статті видавалися і розповсюджувалися також окремими зошитами. Не у всіх томах були праці математиків.
З 1924 до 1938 року публікувалось видання "Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Ärzlichen Sektion". Було видано 28 зошитів (Heft). У "Sitzungsberichte..." публікувались повідомлення про засідання секцій, короткі анотації статей, що були рекомендовані до друку у "Збірнику...", а також окремі розширені статті.
Інформація про діяльність Наукового товариства імені Шевченка (зокрема, його математично-природописно-лікарської секції) публікувалася також у німецькомовному періодичному виданні "Chronik der Ukrainischen Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg" (1900--1913) та його україномовному продовженні "Хронїка наукового товариства імени Шевченка у Львові" (1918-1937). У цих виданнях можна знайти рішення про прийняття до статей до друку у часописах "Записки НТШ" та "Збірник математично-природописно-лікарської секції" та їх короткий зміст, друк додаткових примірників статей, тощо.
Для зручності пошуку, інформацію про математичні публікації НТШ та їх авторів подано у таблиці, що містить лінки на веб-сторіну "Математичного Вісника НТШ", звідки можна завантажити pdf-файли відповідних статей; прізвище кожного автора пов'язано лінком зі списком його публікацій у виданнях НТШ. Під таблицею подано класифікацію публікацій по галузях математики.

Рік
публікації
Записки
(том)
Збірник
(том : випуск)
Chronik
Хронїка
Sitzungsberichte
(Heft)
Автори статей
1894 4 В.Левицкий
1895 7 В.Левицкий
1896 11В.Левицкий
18971, 2К.Глїбовицкий, В.Левицкий
18983:2 К.Глїбовицкий, В.Левицкий
18994:2 В.Левицкий
19006:1, 7:11, 3, 4В.Левицкий
19017:27, 8 В.Левицкий
19028:210, 11, 12 В.Левицкий
1903913,14,15,16 К.Глїбовицкий, В.Левицкий
190419, 20Левицкий, Горницкий
19051022, 24 В.Левицкий, З.Горницкий
19071130 Е.Стефанович
19081233 В.Левицький
190938Левицкий
19101441 В.Каліцун, М.Чайковський
191145,46,47,48 В.Каліцун, М.Чайковський, В.Ґеринович
191215:1 В.Каліцун, М.Чайковський
191315:2 М.Чайковський
191617В.Kalicun
191860-62Kaлїцун
191918-19 М.Чайковський, В.Стасюк, В.Левицький,
Т.Цюропайлович, Н.Садовський
192221В.Левицький, Н.Садовський
19241Sadovs'kyj, Cjuropajlovyč, Stasjuk, Čajkovs'kyj, Levyc'kyj, Kravčuk, Grave
192523-24Д.Ґраве, В.Левицький, М.Кравчук, Н.Садовський
1926253, 4М.Зарицький, М.Кравчук, М.Крилов, Krawtchouk, Kryloff
1927265, 6, 7М.Чайковський, М.Зарицький, D.Grave, Н.Ахієзер,
N.Sadowśkyj, М.Кравчук, Levyćkyj, Zarycki, Akhieser, Grave, Kravčuk
1928278, 9W.Lewickyj, Ю.Ґурґула, М.Кравчук, М.Крилов, М.Боголюбов
В.Кучер, М.Зарицький, Krawtchouk, Gurgula, Kryloff, Bogoliuboff, Zaryćkyj, Kučer
192910, 11Krawtchouk, Kurenśkyj
193028-2969-7013, 14 М.Кравчук, В.Левицький, М.Зарицький, М.Куренський,
Д.Мордухай-Болтовський, Kourensky, Levyckyj
193115Zaryčkyj, Krawtchouk
193216Pfeiffer, Kourensky, Boltovśkyj, Smohorshewsky, J.Jaremkevyč
193318Dobrovolsky, Kurenśky
193430:319 G.Pfaiffer, М.Куренський, D.Mordoukhay-Boltovskoy,
В.Добровольський, M.Zarycki, Dobrovolśkyj
19357221Zaryčkyj
193623Kurenskyj
1937317324, 25M.Kurenśkyj, М.Зарицький, Ю.Богачевський,
В.Левицький, Zarycki, Bohačevśkyj
193832:126, 27 J.Bohačevśkyj, Bohačevśkyj
193932:2 В.ЛевицькийМатематичні публікації НТШ до 1939 року, прокласифіковані по галузях математики:


Математичні публікації НТШ до 1939 року, прокласифіковані за авторами
(в порядку спадання кількості публікацій)